Takavvattning

Kontakta oss på Högakusten Plåtslageri AB i Härnösand då du behöver

TakavvattningStuprörHängrännor

En effektiv och bra takavvattning är viktig för att undvika vatten- och fuktskador på fastigheten.

Vi rekommenderar produkter som ger den rätta funktionen och hållbarheten för att kunna erhålla så bra funktion som möjligt hos regnvattensystem.

Stuprör använder du för att på ett kontrollerat sätt leda vattnet till en utkastare för att leda bort vattnet från husgrunden.

Hängrännor kallas ibland även ”stuprännor”. Det är den del av takavvattningen som sitter vid takfoten och samlar upp vatten från taket för att sedan kunna leda bort det via stuprör på ett kontrollerat sätt.

Vi kan det mesta när det gäller takavvattning och har kompletta system för stuprör och hängrännor.

Välkommen att kontakta oss idag!

Hängrännor, Stuprör, Takavvattning, Härnösand